Za­ple­te­na vpra­ša­nja. Jasni od­go­vo­ri.

Z na­ši­mi več kot 770 stro­kov­nja­ki v Slo­ve­ni­ji ter CEE/SEE dr­ža­vah.

Le­i­tner­Le­i­tner je eno od vo­dil­nih sve­to­val­nih in re­vi­zij­skih pod­je­tij v sre­dnji in vzho­dni Evro­pi.

o nas

LeitnerLeitner je ena od vodilnih skupin za davčno svetovanje in revizijo na območju srednje in vzhodne Evrope.

Srednjo in vzhodno Evropo dojemamo kot domače tržišče, kjer poznamo vse lokalne davčne posebnosti. Interdisciplinarno in čezmejno sodelovanje pri nas poteka vsak dan.

Svetovalci

Kompetenca je doma pri nas.

Tu smo za vas.

Veselimo se vašega klica ali elektronske pošte.

AHK Član 2019

ELEKTRONSKE NOVICE

Preberite naše najnovejše novice.

Članstvo v združenju TAXAND

Naše storitve obsegajo

Za vas in vaša vprašanja si vzamemo čas in zadeve obravnavamo poglobljeno, z namenom razviti najboljšo rešitev za vas. Po potrebi sodelujejo strokovnjaki iz različnih strokovnih področij ter držav.

LinkedIn

Meet our expert Clemens Nowotny at the upcoming Taxand Global TP Conference in Warsaw


Get an insight into current key transfer pricing issues and the latest OECD-developments on the tax challenges of the digitalization of the economy. Renowned transfer pricing experts from all over the world will meet in #Warsaw on the occasion of the Taxand: Your global tax partner Global TP Conference 2019 on November 27./28. Austria will be represented by LeitnerLeitner expert Clemens Nowotny. He will speak on the “Unified Approach” under Pillar One of the OECD’s Secretariat Proposal. Take the opportunity and network with other inhouse tax practitioners and tax advisors from all over the world.

Članstvo v združenju PRAXITY