Za­ple­te­na vpra­ša­nja. Jasni od­go­vo­ri.

Z na­ši­mi več kot 725 stro­kov­nja­ki v Slo­ve­ni­ji ter CEE/SEE dr­ža­vah.

Le­i­tner­Le­i­tner je eno od vo­dil­nih sve­to­val­nih in re­vi­zij­skih pod­je­tij v sre­dnji in vzho­dni Evro­pi.

o nas

LeitnerLeitner je ena od vodilnih skupin za davčno svetovanje in revizijo na območju srednje in vzhodne Evrope.

Srednjo in vzhodno Evropo dojemamo kot domače tržišče, kjer poznamo vse lokalne davčne posebnosti. Interdisciplinarno in čezmejno sodelovanje pri nas poteka vsak dan.

Svetovalci

Kompetenca je doma pri nas.

Tu smo za vas.

Veselimo se vašega klica ali elektronske pošte.

ELEKTRONSKE NOVICE

Preberite naše najnovejše novice.

Članstvo v združenju TAXAND

Naše storitve obsegajo

Za vas in vaša vprašanja si vzamemo čas in zadeve obravnavamo poglobljeno, z namenom razviti najboljšo rešitev za vas. Po potrebi sodelujejo strokovnjaki iz različnih strokovnih področij ter držav.

LinkedIn

VIDEO ON DEMAND | Taxand International Indirect Tax Seminar


Welche umsatzsteuerrechtlichen Herausforderungen bestehen für europäische Unternehmen im B2B- oder B2C-Bereich im Verhältnis zu den USA, Kanada oder Mexico? Dieser Frage sind namhafte internationale Umsatzsteuerexperten im Webinar „Cross-border issues in the digital economy“ nachgegangen. Neben Hannes Gurtner (LeitnerLeitner Austria) diskutierten VAT-Experten aus Belgien, Deutschland, USA, Kanada und Mexiko.

Das Video gibt es hier zum Nachsehen: https://lnkd.in/gNUp_QW

#indirecttax #vat #leitnerleitner #taxand #ecommerce #digital #economy #austria #belgium #canada #germany

AHK Član 2021