Za­ple­te­na vpra­ša­nja. Jasni od­go­vo­ri.

Z na­ši­mi več kot 735 stro­kov­nja­ki v Slo­ve­ni­ji ter CEE/SEE dr­ža­vah.

Le­i­tner­Le­i­tner je eno od vo­dil­nih sve­to­val­nih in re­vi­zij­skih pod­je­tij v sre­dnji in vzho­dni Evro­pi.

o nas

LeitnerLeitner je ena od vodilnih skupin za davčno svetovanje in revizijo na območju srednje in vzhodne Evrope.

Srednjo in vzhodno Evropo dojemamo kot domače tržišče, kjer poznamo vse lokalne davčne posebnosti. Interdisciplinarno in čezmejno sodelovanje pri nas poteka vsak dan.

Svetovalci

Kompetenca je doma pri nas.

Tu smo za vas.

Veselimo se vašega klica ali elektronske pošte.

AHK Član 2020

ELEKTRONSKE NOVICE

Preberite naše najnovejše novice.

Članstvo v združenju TAXAND

Naše storitve obsegajo

Za vas in vaša vprašanja si vzamemo čas in zadeve obravnavamo poglobljeno, z namenom razviti najboljšo rešitev za vas. Po potrebi sodelujejo strokovnjaki iz različnih strokovnih področij ter držav.

LinkedIn

Update zur COVID-19-Kurzarbeit - Phase 3 beschlossen


Corona-Update zur Kurzarbeit | Das Kurzarbeitsmodell wurde verlängert und geht somit in die dritte Runde. Im Vergleich zum bisherigen Modell gibt es einige wichtige Änderungen. Unsere Experten Claudia Anzinger, Thomas Kiesenhofer, Andrea Rieser-Fruhmann, Elisabeth Steinlechner und Antonia Wohlmuth haben die wichtigsten Punkte für Sie zusammengefasst und erläutern die geänderte Berechnungsmethode, die rückwirkend mit 1. Juni 2020 angepasst wurde. #corona #kurzarbeit #neustart #leitnerleitner

Članstvo v združenju PRAXITY