Za­ple­te­na vpra­ša­nja. Jasni od­go­vo­ri.

Z na­ši­mi več kot 735 stro­kov­nja­ki v Slo­ve­ni­ji ter CEE/SEE dr­ža­vah.

Le­i­tner­Le­i­tner je eno od vo­dil­nih sve­to­val­nih in re­vi­zij­skih pod­je­tij v sre­dnji in vzho­dni Evro­pi.

o nas

LeitnerLeitner je ena od vodilnih skupin za davčno svetovanje in revizijo na območju srednje in vzhodne Evrope.

Srednjo in vzhodno Evropo dojemamo kot domače tržišče, kjer poznamo vse lokalne davčne posebnosti. Interdisciplinarno in čezmejno sodelovanje pri nas poteka vsak dan.

Svetovalci

Kompetenca je doma pri nas.

Tu smo za vas.

Veselimo se vašega klica ali elektronske pošte.

Novi partnerji od 1. februarja 2021

ELEKTRONSKE NOVICE

Preberite naše najnovejše novice.

Članstvo v združenju TAXAND

Naše storitve obsegajo

Za vas in vaša vprašanja si vzamemo čas in zadeve obravnavamo poglobljeno, z namenom razviti najboljšo rešitev za vas. Po potrebi sodelujejo strokovnjaki iz različnih strokovnih področij ter držav.

LinkedIn

Jure Mercina - our new partner as of 1.2.2021


Congratulations to Jure Mercina, who will join LeitnerLeitner Slovenia as partner on 1 February 2021. Jure is specialized on international taxation, income tax issues, HR services and also deals with taxation of high net worth individuals and investment funds. Since 2011, he has been member of the Executive Committee of the International Fiscal Association in Slovenia. In our wordrap, the tax advisor and lawyer gives us a very personal insight. #leitnerleiter #newpartners #proud #tax #future #success #talents #slovenia

AHK Član 2020