Za­ple­te­na vpra­ša­nja. Jasni od­go­vo­ri.

Z na­ši­mi več kot 725 stro­kov­nja­ki v Slo­ve­ni­ji ter CEE/SEE dr­ža­vah.

Le­i­tner­Le­i­tner je eno od vo­dil­nih sve­to­val­nih in re­vi­zij­skih pod­je­tij v sre­dnji in vzho­dni Evro­pi.

o nas

LeitnerLeitner je ena od vodilnih skupin za davčno svetovanje in revizijo na območju srednje in vzhodne Evrope.

Srednjo in vzhodno Evropo dojemamo kot domače tržišče, kjer poznamo vse lokalne davčne posebnosti. Interdisciplinarno in čezmejno sodelovanje pri nas poteka vsak dan.

Svetovalci

Kompetenca je doma pri nas.

Tu smo za vas.

Veselimo se vašega klica ali elektronske pošte.

ELEKTRONSKE NOVICE

Preberite naše najnovejše novice.

Članstvo v združenju TAXAND

Naše storitve obsegajo

Za vas in vaša vprašanja si vzamemo čas in zadeve obravnavamo poglobljeno, z namenom razviti najboljšo rešitev za vas. Po potrebi sodelujejo strokovnjaki iz različnih strokovnih področij ter držav.

LinkedIn

„Safety-Car-Phase“ bei COVID-19 Ratenzahlungen für Abgabenschulden beim Finanzamt und Beitragsrückstände bei der ÖGK


Frist für Anträge für die „Safety-Car-Phase“ läuft: Anlässlich der COVID-19-Pandemie können gestundete Abgaben beim Finanzamt und gestundete Beiträge bei der österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) ab 30. Juni 2021 durch Ratenzahlungsmodelle schrittweise rückgeführt werden. Um den Einstieg in die Rückzahlungsphase für Unternehmen zu erleichtern, wurde eine sogenannte „Safety-Car-Phase“ etabliert, welche minimale Ratenzahlungen in den ersten drei Monaten (Juli bis September 2021) ermöglicht. Anträge auf Ratenzahlungen können seit 10. Juni 2021 bis spätestens 30. Juni 2021 eingebracht werden. Lesen Sie mehr dazu im aktuellen Beitrag unserer Experten Rainer Brandl, Gebhard Furherr, Johannes Prillinger und Johannes Reiter. 
#leitnerleitner #corona #steuern #ögk

AHK Član 2021